Talo Caafimaad: Haddii Aad Qabtid Xanuunadaan Isticmaal Khudaarta Ku Xusan

0

1-Ma leedahay #Madax xanuun cab biyo laga sameeyey avacado,qajaar,salad iyo caleenta basasha.

2-Ma leedahay #Dhiig kar cab cabitaano laga sameeyey baytruuf, Tufaax,basal baar,qajaar iyo sanjabiil.

3-Ma leedahay #Macaan ama diabetes cab oo cabitaan ka dhigo karooto/dabacaseeye, spinach iyo basal baar

4-Ma leedahay #Neef ama asthma waxaad u baahan tahay in aad cabitaan ka dhigato karooto,
spinach,tufaax,toon iyo liin dhanaan

5-Ma leedahay #Lafa xanuun iyo laabatooyinka oo ku xanuuno waxaad u bahan tahay in aad cabitaan ka dhigato karooto,basal baar,cananas iyo liin dhanaan.

6-Mar kasta #Hargab ma kugu soo noqdaa waxaad u bahan tahay in aad isticmaashid cabitaanka laga sameeyey karooto,basal baar,sanjabiil iyo toon.

7-Haddii #Dheefshiidkaada hooseyo ama aad is leedahay calooshaada waxba ma shiido waxaad u bahan tahay in aad cabitaan ka dhigato canaanas,karooto,liindhanan iyo caleenta loo yaqaan nac nac

8-Ma leedahay #Calool fadhi waxaad u bahan tahay in aad Cuntid karooto,tufaax iyo gabaj.

FG:Qudaarta waad isku darsan kartaa labo iyo ka badan mid midna waad u isticmaali kartaa.

W/Q: Dr.Cadceed