5 Waxyaabood Oo Lamaanahaagu Kaa Rabo Inaad U Sameyso

Qadarintu waa mid muhiim u ah xiriir kasta; waana wax; lagaaga baahanyahay haddii aad guul u rabto xiriirkaaga.

Mar kasta carabka Ayaan ku adkeynaa baahida loo qabo inaad qiimeyso oo aad qadariso lamaanahaaga iyo waxyaabaha aad ku qiimeyneyso lamaanahaaga; Waa kuwaan waxyaabaha uu lamaanahaagu kaa doonayo inaad u sameyso.

  1. Ammaan

Ammaanta waxay tuseysaa ixtiraam qof kastana waa jeclyahay ammaanta wanaagsan. Si joogto ah u ammaan lamaanahaaga markaas lamaanahaagu wuxuu dareemayaa inuu qiimo leeyahay.

Tusaale ahaan. Macaane Macaanto waadku qurxantahay labiskaas ayaa lamaanahaaga gelin karta farxad iyo inla jecelyahay.

  1. Qiimeey waxyaabaha yar yar

Waxyaabaha yar yar waa kuwo micno leh. Isbar inaad qiimeyso waxyaabaha yar yar ee lamaanahaagu sameeyo; ha sugin inteey ka sameyso ama uu kaaga sameeyo wax weyn.

  1. Umadad celi adigoo dhoolla cadeynaya

U mahad celi lamaanahaaga adigoo dhoolla cadeynaya; markaad dhoolla cadeyn ku darto, waxaad ka dhigtay mahad naqaaga mid dhab ah.

  1. U mahadceli markaad kaligiin tihiin iyo markaad bulsho la joogto

Marka aad tihiin adiga iyo lamaanahaaga kaliya waad u ammaani kartaa lamaanahaaga, waxaad sidoo kale u mahad celin kartaa adigoo la jooga koox saaxiibadaa ah ama qoyskaaga.

Waxaa xaqiiq inay tani ay farxad galineyso lamaanahaaga isla markaana maqsuud noqoneyso.

Haddii aadan qiimo u yeelin lamaanahaaga waxaa hubaal ah in xiriirkaaga aad u waddo dhanka qaldan.

  1. Tus jacaylka aad u qabto

Markaad tusto lamaanahaaga intaad jeceshahay, sidoo kale waa qaab wanaagsan oo aad ku qadarineyso.

Jeclaanta lamaanahaaga maalin kasta oo noloshaada kamid ah waxay tuseysaa inaad aad u qadariso oo uu aad kuugu weynyahay qofkaas.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button